Cáp bấm chì là lĩnh vực không thể thiếu của cáp thép. Tất cả cáp thép khi đi vào hoạt động đều cần phải qua công đoạn bấm chì để tạo điểm mấu chốt neo giằng và kết hợp với các bộ phận khác. Sling cáp thép thì chủ yếu là những loại cáp thép nhỏ, do đó, cáp bấm chì sẽ thực hiện cho những loại cáp lớn và những loại chuyên dụng cho những mục đích khác nhau. Cáp bấm chì hiện nay không cần đặt hàng ở nước ngoài mà có thể thực hiện tại Việt Nam bởi nhiều doanh nghiệp đã nhập máy ép thủy lực từ nước ngoài về, có thể bấm được loại chì từ 6mm đến 60mm và máy thủy lực nặng đến 200 tấn nên luôn cho kết quả hoàn hảo.

Cáp bấm chì với công nghệ máy ép thủy lực nhập ngoại

Cáp bấm chì có bẹn lót cáp

Cáp bấm chì có bẹn lót cáp chính là thực hiện lót thêm một lớp chì theo hình lỗ khuyên của cáp bấm chì để cho việc vận chuyển diễn ra dễ dàng hơn và hiệu quả sử dụng được lâu dài hơn. Cáp bấm chì có bẹn lót cáp đặc biệt được chú ý ở những loại cáp lớn có nhiều tao cáp như các loại cáp cẩu, cáp cẩu đặc biệt, cáp chống xoắn, cáp chủ cầu treo… cáp bấm chì cũng được thực hiện cho những sling cáp thép với những loại sling cáp thép dùng để nâng dở hàng hóa, container với tải trọng lớn…

Cáp bấm chì không có bẹn lót cáp

Cáp bấm chì không có bẹn lót cáp được làm đơn giản hơn, chúng được gấp mép sợi cáp cần bấm chì và tiến hành cho miếng chì theo kích cỡ yêu cầu của khách hàng vào để tiến hành bấm chì. Cáp bấm chì có rất nhiều loại, tất cả mỗi loại đều được thực hiện ở một mức ép thủy lực khác nhau từ máy ép thủy lực 600kg cho đến máy ép thủy thực 1500kg và 2000kg. Sau khi được bấm chì, cáp bấm chì sẽ được cái doanh nghiệp tiến hành thử bằng máy thử để đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Cáp bấm chì và sling cáp thép có gì giống và khác nhau

Về lý thuyết thì cả cáp bấm chì và sling cáp thép chúng ta đều có thể yêu cầu thực hiện bấm chì theo chiều dài và mục đích sử dụng của mình. Còn khác nhau là sling cáp thép thường có sẳn, vẫn có nhiều trường hợp đặt hàng theo ý muốn còn đối với cáp bấm chì hầu như không được tiến hành bấm chì trước mà dựa vào yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng mới tiến hành thực hiện các công đoạn bấm chì cho từng loại cáp thep khác nhau mà khách hàng đặt hàng.

Cáp bấm chì và sling cáp thép có gì giống và khác nhau

Cáp bấm chì rất cần thiết trong ngành công nghiệp cáp thép, chúng ta sẽ không thể hoàn thành tốt mọi công trình liên quan đến cáp thép mà thiếu đi công đoạn cáp bấm chì. Do đó, để phục vụ tốt cho nhiều yêu cầu của khách hàng, hiện nay ở Việt Nam hâu như các doanh nghiệp phân phối cáp thép đều có máy ép thủy lực để tiến hành nhu cầu cáp bấm chì của mọi khách hàng. Cáp thép chỉ thực sự hoạt động và neo giằng tốt khi có cáp bấm chì bởi vì sức người không thể thay máy móc làm tốt các công việc trên được