Cáp lụa không còn là loại sản phẩm lạ lẫm với con người, bởi vì thường xuyên góp mặt trong Những lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Bởi vậy cáp lụa được sản xuất ra bằng cách nào, quy cách sản xuất của nó ra sao hẳn vẫn còn là một ẩn số được…

Read MoreComment